mm-cp-7.11.pdf

Multimédia

Parte de Cert[id]am da compoz[iç]am que fes Donna/ M[ari]a P[ei]x[o]to de Carv[alh]o com Manoel P[ei]x[o]to/ e Car[val]ho Frei Luis de Souza