1.jpg

Multimédia

Parte de Benguella. Largo Conselheiro Ayres d'Ornellas.