Os cónegos da Oliveira. Estatuto dos coreiros. IIª Parte.