RG107_07.pdf

Multimédia

Parte de Alberto da Cunha Sampaio (1841-1908).